Evangeliekirken
Dagens Bibelvers
Program
Lederkonferansen - LED15 arrangeres helgen 6 - 8 februar
LED Nasjonalt arrangeres i samarbeid av Pinsebevegelsens Lederråd (PLR) og Pinsebevegelsens Barne- og Ungdomsutvalg (PBU). Sammen har vi en visjon om å nå ut, vinne nye mennesker for Jesus Kristus og se at Guds rike vokser. I målet om å skape de beste rammevilkår for at landets menigheter, barne- og ungdomsarbeid kan oppleve vekst er LED Nasjonalt en sentral arena. Årets tema er: "Jesus synlig i kjærlighet og kraft". Hovedtalere er Egil Svartdahl, Erwin MC Manus, Øystein Gjerme og Kristoffer Stokke. For mer info: www.pinsebevegelsen.no

Flott besøk av Bibelskolen Substans
Bibelskolen Substans i Bergen ble etablert for 3 år siden. Dette skoleåret er det 35 elever på skolen. Hovedfokus for skolen er å inspirere mennesker til:
• Kraftfull Jesusetterfølgelse
• Klar retning for livet
• Solid og tydelig tro

Rektor Daniel Matthiesen og team på 3 elever hadde møte søndag 18/1-15. Det var inspirerende å lytte til de unges begeistring for Guds ord og det å leve fullt og helt for Jesus i hverdagen. Menigheten var veldig begeistret og vi ser frem til flere besøk fremover.

Feiring av 100 års jubilant 9/1-2015
Aasta Pedersen har vært med i menigheten helt fra den første tiden på 1960 tallet. Hun er 100 år 9/1-2015. Aasta bor fremdeles hjemme og et besøksteam fra menigheten har besøkt henne trofast i mange år.

Gunvor Lohmann har tatt initiativet til en egen jubileumsfest som menigheten arrangerer for inviterte i kirken denne dagen.

Familie, venner, ordfører Trude Drevland og pastor Kjell Bugge Halvorsen deltar. Vi ønsker Aasta Guds rike velsignelse på denne store dagen.

Barnevelsignelse av Noomi
Søndag 23/11-2014 hadde vi gleden av å velsigne Noomi Jensen Thunold. Foreldrene Maria og Torgeir, sammen med familie var med på denne høytidsdagen.

Når det gjelder de små barna, har vi det trosfundamentet i Evangeliekirken at: Alle barn hører Guds rike til.

Dette er basert på Guds ords undervisning, som også understrekes av Jesu ord om barna i Mark 10:14: "La de små barn komme til meg, hindre dem ikke! For Guds rike hører slike til."
  
Les mer...

Misjonhelg med INDIA i fokus
Helgen 14/11 - 16/11 2014 har vi gleden av å få besøk av Terry Prakasam fra India. Terry står sentralt i det store misjonsarbeidet som vi har vært med på å bygge opp i over 25 år. Til tross for stor motstand i deler av India, så opplever de en sterk vekst og arbeidet omfatter nå over 600 menigheter.
Det blir møter følgende steder:
Fredag 14.11 Kl. 20.00 Pinsekirken Tabernaklet
Søndag 16.11 Kl. 11.00 Sion Blomsterdalen
Søndag 16.11 Kl. 18.00 Evangeliekirken
  
Les mer...

Lederkonferansen - LED14 Hordaland - Lørdag 18/10
Lørdag 18. oktober arrangeres den regionale lederkonferansen for alle pinsemenighetene i Hordaland. Samlingen er i Pinsekirken Tabernaklet og temaet er: "Jeg vil bygge min menighet - fordi Gud elsker verden." Hovedtalere er Thomas Åleskjær, Øyvind Augland, Katrine Bragvin Skagestad og Aina Hatletvedt. Det blir aktuell undervisning for voksen, ungdom og barn. I tillegg er dette en viktig arena for fellesskap og relasjoner. Evangeliekirken deltar sammen med rundt 150 fra hele Hordaland.
Side: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 

Evangeliekirken | Bjørnsonsgt. 38 | Postboks 15 Kronstad | 5819 BERGEN
Telefon 55 29 01 15 | Telefax 55 29 32 41 | Organisasjonsnr. 971 490 853
Admin | Designeren
Til Fremsiden