Evangeliekirken
Dagens Bibelvers
Program
Møter i Bergen Fengsel - avslutning våren 2017
I over 13 år har Evangeliekirken har faste møter i Bergen Fengsel. Jan Halvorsen leder dette arbeidet og har etablert et godt samarbeid med fengselprestene. Vi samles i fengselets kapell, hvor vi deler evangeliets gode nyheter gjennom sang og vitnesbyrd. Kapellet er som regel fullt og fangene deltar ivrig i sang og lytter aktivt til det som formidles. Det blir også tid til å dele fellesskapet gjennom samtale over en kopp kaffe. Det er også avsatt tid til lystenning, hvor den enkelte tenner lys for de som de savner og vi løfter disse fram i en felles bønn. Det er flotte mennesker vi møter og vi formidler at de er høyt elsket, selv om de en tid av livet har levd på den feile siden av loven.

I dag var siste møte denne våren. Det var en flott samling med formidling av kjernen i evangeliet. Det var flott respons og mange ble positivt berørt.

Avklaringsprosesser fremover og fokus på bønn
Det siste halvåret har vi hatt samtaler og dialoger i menigheten om veien fremover. Det er nå behov for å arbeide mer aktivt med dette. Dette innebærer at vi vil fokusere på dialoger og bønn den nærmeste tiden. Det vil derfor ikke være møter i Evangeliekirken i denne perioden, men vi arbeider for å ha en avklaring i løpet av august.

TV Intervju - Forum I Dag Trosgnisten Misjon 30 år
I anledning Trosgnisten Norge sitt 30 års jubileum ble pastor og misjonsleder Kjell Bugge Halvorsen intervjuet i programmet Forum I Dag som sendes på Visjon Norge. Programmet ligger på Youtube på følgende link: www.youtube.com/watch?v=E8OPur_KfU4


Takknemlighet for vårt gode fedreland
Nasjonaldagen – 17. Mai – står for døren. Det er med takknemlighet vi på nytt kan samles med glede over det landet Gud har gitt oss. Vi er velsignet med fred og velstand. Midt i dette ser vi en tendens til at mange er for opptatt av materielle goder og verdier. La oss derfor synge ekstra i følgende vers i nasjonalsangen vår, og samtidig be for landet vårt:
”Norske mann i hus og hytte, takk din store Gud!
Landet ville han beskytte, skjønt det mørkt så ut.
Alt hva fedrene har kjempet, mødrene har grett,
har den Herre stille lempet, så vi vant vår rett.
Har den Herre stille lempet, så vi vant, vi vant vår rett.”


Påsken - Livet seiret over døden
I avslutningen av evangeliene kan vi lese de dramatiske beretningene om Jesu lidelse og død på korset. Han som var Guds enbårne sønn ble sendt til jorden for å gjenopprette forbindelsen mellom Gud og menneskeheten.

Paulus sier i 1Tim 2:5 at det er én Gud, og én mellommann mellom Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus.

Påsken er et av historiens store drama og mang en sanger, forfatter, kunstner og forkynner har beskrevet dette på en gripende måte.   
Les mer...

Trosgnisten Misjon - 30 års markering søndag 19/3-2017
I 2017 er det 30 år siden Trosgnisten Misjon ble etablert i Norge. Arbeidet er lokalisert i Evangeliekirken i Bergen. Vi markerer dette med en misjonsdag - søndag 19/3-17.
Misjonssekretær Gøran Duveskog taler, misjonsleder Kjell Bugge Halvorsen leder/informerer og Arvid Pettersen m/team leder i sang/lovsang. Velkommen til en misjonssøndag med tilbakeblikk og fokus fremover.   
Les mer...
Side: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41 

Evangeliekirken | Bjørnsonsgt. 38 | Postboks 15 Kronstad | 5819 BERGEN
Telefon 55 29 01 15 | Telefax 55 29 32 41 | Organisasjonsnr. 971 490 853
Admin | Designeren
Til Fremsiden